Opis: Materiał zarejestrowany dla uczniów klas trzecich CXIV L.O. w Warszawie. Omawiam historię architektury XX wieku, z uwzględnieniem chronologii, podziałów na nurty, dokonań najwybitniejszych architektów oraz analiz wybranych budowli.... - Architektura XX wieku.


- Super.....
- Świetny wykład, bardzo dziękuję